CÔNG TY HẠ SA KÊ

NHI NGUYEN (Ms. SOPHIA)

T: +84.8.3920 5722/ 42   M: +84.934 633 023    

F: +84.8.3931 9876

Skype : vannhi_hsk

Website: www.hasake.com.vn

19C Cong Quynh Street, Ward Nguyen Cu Trinh, District 1, HCMC, VN